BarnmorskeAkademin vill inspirera, utmana, utrusta och stötta barnmorskor i konsten att bevara det naturliga i födandet.

Genom att samla, sprida och dela information, arrangera olika workshops, utbildningar, föreläsningar, ge inspiration vidare, så tror vi att vi TILLSAMMANS kan stärka graviditet och födande i en naturlig, fysiologisk riktning som gynnar både de blivande familjerna och stärker oss barnmorskor i vår egen konst Barnmorskeri.
Att bevara det normala normalt.

TILLSAMMANS gör vi det. Det behövs ett ’VI’ för ett bra mid-VI-fery.